DECCAN – ARIEM s.r.o.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DECCAN – ARIEM s.r.o.
Perín-Chym 38
044 74 Košice-Okolie
IČO: 51230437
IČ DPH: SK2120637838
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.42785/V

VÝROBA A PREDAJ

DECCAN – ARIEM s.r.o.
Rožňavská 19,
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovakia
office@ariem.eu

DECCAN – ARIEM s.r.o.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DECCAN – ARIEM s.r.o.
Perín-Chym 38
044 74 Košice-Okolie
IČO: 51230437
IČ DPH: SK2120637838
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.42785/V

VÝROBA A PREDAJ

DECCAN – ARIEM s.r.o.
Rožňavská 19,
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovakia
office@ariem.eu