1060 x 630 x 64mm

ROZMERY PRODUKTU (š x v x h)

30 KG

VÁHA PRODUKTU

1500 W

PRÍKON

230 V, 50 Hz

NAPÄTIE

IP20

STUPEŇ OCHRANY

POPIS PRODUKTU

VEĽKOSŤ VYKUROVANEJ MIESTNOSTI

od 18 do 30m2

SPÔSOB MONTÁŽE

na stenu

JADRO VYKUROVACIEHO TELESA

vysokoúčinné keramické pamäťové jadro

VYHOTOVENIE OBOCH STRÁN

pozinkovaný plech vo farbe panelu

Vykurovací panel ARIEM AC Memory 1500 je vhodný nielen ako doplnkové, ale aj ako plnohodnotné vykurovanie vašich priestorov. Svojou veľkosťou a silou vykurovania sa hodí do obytných priestorov, kancelárií, na chodbu či do nebytových priestorov.

Vykurovací panel ARIEM AC Memory 1500 si vďaka jeho dizajnu na stene ledva všimnete. Jeho výhodou je, že po dizajnovej stránke sa úplne prispôsobí vášmu vkusu i dizajnu miestnosti, v ktorej bude inštalovaný. Je len na vás, či sa rozhodnete pre vyhotovenie v bielej farbe, alebo si zvolíte jednu z 200 štandardných RAL farieb za príplatok.

Umiestnenie a odstupy

Panel je možné montovať na podklady triedy horľavosti C1, C2.

Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší než 50mm. Odstup na stranu, napr. k nábytku, musí byť minimálne 100 mm a smerom nahor minimálne 100 mm.

Panel nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu

El. inštaláciu je nutné vybaviť 2 pólovým vypínaním, ktorého vzdialenosť rozpojených kontaktov sa rovná min. 3 mm.

Panel je zariadenie triedy I a má ochranu proti vode IP20.

Montáž

Panel je zabalený samostatne v kartónovej krabici a na uchytenie na stenu/strop slúžia upevňovacie konzoly.

Konzoly upevnite k stene/stropu vrutmi do hmoždiniek (nie sú súčasťou výrobku), tieto je nutné voliť s ohľadom na druh materiálu steny a na vyššiu hmotnosť panelu.

Panel zaveste na konzolu (podľa spôsobu zavesenia) a ku konzole pevne utiahnite pripravenými skrutkami.

 

Elektrická inštalácia

Panel je vybavený trojžilovým vodičom na 1N 230 V / 50 Hz.

Ak  je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

 

Ovládanie panelu

Panel je vybavený obmedzovacím termostatom, ktorý zaisťuje, že maximálna teplota panelu neprekročí 95 °C.

Akékoľvek zásahy do panelu môže robiť len kvalifikovaná osoba. Pred zahájením takej práce musí byť panel vypnutý od zdroja prúdu. Nakoľko ide o krehký materiál, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri preprave, manipulácii a montáži.

 

VÝSTRAHA:  V žiadnom prípade panel nezakrývajte. Nápis „NEZAKRÝVAT“ upozorňuje, že akýkoľvek materiál, ktorým je zakrytý panel môže spôsobiť požiar.

Pred panel sa nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony a musí byť zaručená voľná cirkulácia vzduchu. Pravidelne, minimálne vždy pred zahájením vykurovacej sezóny odstraňujte prach z panelu.

 

VÝSTRAHA : Ak je plech poškodený, teleso sa nesmie používať.

Deťom do 3 rokov by mal byť zamedzený prístup k spotrebiču.

Deti od 3 do 8 rokov môžu tento spotrebič zapínať/vypínať za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučený o používaní spotrebiča  a rozumejú prípadnému nebezpečiu. Deti nesmú pripájať spotrebič do zásuvky, regulovať teplotu ani vykonávať čistenie spotrebiča.

Dopytový formulár

Potrebujete pomôcť s výberom správneho panelu či máte záujem o cenovú ponuku? Nech sa páči, napíšte nám, radi vám poradíme.